greek-informatics.blogspot.com...Kαθημερινή ενημέρωση.....................greek-informatics.blogspot.com...Kαθημερινή ενημέρωση.....................greek-informatics.blogspot.com...Kαθημερινή ενημέρωση.....................greek-informatics.blogspot.com...Kαθημερινή ενημέρωση.....................greek-informatics.blogspot.com...Kαθημερινή ενημέρωση.....................greek-informatics.blogspot.com...Kαθημερινή ενημέρωση.....................greek-informatics.blogspot.com...Kαθημερινή ενημέρωση.....................greek-informatics.blogspot.com...Kαθημερινή ενημέρωση.....................greek-informatics.blogspot.com...Kαθημερινή ενημέρωση.....................greek-informatics.blogspot.com...Kαθημερινή ενημέρωση.....................greek-informatics.blogspot.com...Kαθημερινή ενημέρωση.....................greek-informatics.blogspot.com...Kαθημερινή ενημέρωση.....................greek-informatics.blogspot.com...Kαθημερινή ενημέρωση.....................greek-informatics.blogspot.com...Kαθημερινή ενημέρωση.....................greek-informatics.blogspot.com...Kαθημερινή ενημέρωση.....................greek-informatics.blogspot.com...Kαθημερινή ενημέρωση.

Δευτέρα, 17 Μαΐου 2010

Oxι άλλη σκόνη!!!!!

Κρατήστε τον χειρότερο εχθρό των ηλεκτρονικών κυκλωµάτων µακριά από το PC σας

Η δοµή και ο σχεδιασµός των cases των σηµερινών ηλεκτρονικών υπολογιστών, όπως και γενικότερα οι ιδιότητες των ηλεκτρονικών εξαρτηµάτων, τους κάνουν ευάλωτους στο περιβάλλον τους. Ειδικά όταν υπάρχουν υψηλές ανάγκες ψύξης, εφόσον µιλάµε για ένα σύγχρονο PC µε ισχυρό επεξεργαστή αλλά και κάρτα γραφικών. Αυτό άµεσα οδηγεί στην ανάγκη για µεγαλύτερη ροή αέρα από το εσωτερικό του µε την προσθήκη, βέβαια, των κατάλληλων ανεµιστήρων. Εδώ έρχεται και κάνει αισθητή την παρουσία του ο παράγοντας σκόνη. Όσο περισσότερος αέρας περνά µέσα από ένα PC, τόσο πιο εύκολα µπορεί να συσσωρευτεί σκόνη µέσα σε αυτό, και συνεπώς να προκαλούνται αρκετά προβλήµατα όπως, για παράδειγµα, να αυξάνεται ο θόρυβος από τους ανεµιστήρες [που µπλοκάρουν σιγά-σιγά] και να µην υπάρχει η καλύτερη δυνατή ψύξη από το ρεύµα αέρα που δηµιουργείται. Επειδή, λοιπόν, το να ανοίγετε συχνά το PC για να το "ξεσκονίζετε", είναι τουλάχιστον χρονοβόρα, κουραστική και βαρετή διαδικασία, µπορείτε να δηµιουργήσει µια ασπίδα προστασίας από τη σκόνη και τα υπόλοιπα σωµατίδια [τρίχες κτλ.] που µεταφέρονται µέσω του αέρα. Έτσι, όχι µόνο θα χρειάζεται λιγότερη "συντήρηση", αλλά όλο το σύστηµα θα βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, µε τον λιγότερο απαιτούµενο κόπο, σε βάθος χρόνου. Ιδιαίτερα, λοιπόν, εάν στην περιοχή σας αντιµετωπίζετε ιδιαίτερο πρόβληµα, η τοποθέτηση φίλτρων είναι µονόδροµος για ένα καθαρό και υγιές PC.

Αυτοσχεδιάζοντας

To πρόβληµα σε αυτή τη διαδικασία είναι πως δεν υπάρχουν διαθέσιµα φίλτρα στο εµπόριο, λόγω της διαφορετικής σχεδίασης των cases των υπολογιστών [εικ. 1]. Έτσι, πρέπει να σχεδιαστεί µια λύση εύκολη στην κατασκευή µε οικονοµικά υλικά που να µπορεί κανείς να βρει χωρίς ψάξιµο στα τοπικά καταστήµατα. Η επιλογή µας για το "φίλτρο" είναι ίσως προφανής και δεν είναι άλλη από ένα φίλτρο απορροφητήρα. Το κόστος του είναι πολύ µικρό, κάτω του €1, και η µεγάλη επιφάνειά του µπορεί να κοπεί στις διαστάσεις που θέλουµε και να χρησιµοποιηθεί για πολλά χρόνια ή σε πολλούς υπολογιστές. Το πρόβληµα πλέον εντοπίζεται στο πώς θα τοποθετήσουµε ένα τέτοιο υλικό στο case του υπολογιστή µας, και ιδιαίτερα στις εισόδους αέρα διαφορετικών µεγεθών. Η ιδέα που είχαµε για την εγκατάσταση του φίλτρου µας, ήταν να δηµιουργήσουµε ένα πλαίσιο, τύπου "κάδρο", το οποίο θα διευκολύνει τόσο την τοποθέτησή του όσο και την αλλαγή του, όταν το φίλτρο έχει ολοκληρώσει το χρόνο ζωής του. Για να φτιάξουµε το κάδρο αυτό, χρησιµοποιήσαµε τους πλαστικούς διαδρόµους, οι οποίοι έχουν φτιαχτεί για να κρεµάµε αφίσες.
Η διατοµή τους είναι ιδανική, µε µεγάλο κενό από τη µια πλευρά, όπου κανονικά τοποθετείται το πλαστικό πιαστράκι που ακουµπά µε το καρφί στον τοίχο. Αρχικά µετρήστε τις εξωτερικές διαστάσεις της εισόδου στο case [εικ. 2]. Πάρτε το πλαστικό και κόψτε το σε 4 κοµµάτια, ένα για κάθε πλευρά. Προσθέστε δύο εκατοστά στο µήκος κάθε κοµµατιού, ώστε να µπορείτε να κόψετε "τα φάλτσα", δηλαδή να δηµιουργήσετε ένα σωστό κάδρο που να αγκαλιάζει όλο το φίλτρο. Θυµηθείτε πως η πλευρά µε το µεγάλο κενό θέλουµε να είναι προς τα µέσα.

Τοποθέτηση

Όταν τα κοµµάτια ταιριάζουν ακριβώς, δηµιουργούν ένα παραλληλόγραµµο, το οποίο περικλείει πλήρως το άνοιγµα στο case [εικ. 3]. Κολλήστε µε ταινία διπλής όψης τα 3 από τα 4 κοµµάτια αυτά, ώστε να είναι σταθερά πάνω στο case. Με την ταινία το case σας δε θα πάθει τίποτα, και ταυτόχρονα µπορείτε να βάζετε και να βγάζετε το τέταρτο κοµµάτι για να αλλάζετε το φίλτρο. Κόψτε το φίλτρο στις αρχικές διαστάσεις που είχατε µετρήσει προσθέτοντας µισό εκατοστό και καλύψτε τις άκρες του µε χαρτοταινία ή µονωτική ταινία [εικ. 4]. Πλέον µπορείτε να τοποθετήσετε το φίλτρο από την ανοικτή πλευρά του κάδρου και να κολλήσετε το τελευταίο κοµµάτι [εικ. 5]. Αν σας δυσκολεύει στην τοποθέτηση, µπορείτε να κόψετε λίγο τις γωνίες του. Επαναλάβετε για κάθε άνοιγµα του case που δε διαθέτει πάνω του ανεµιστήρα.

Ο αντίλογος του φίλτρου

Στον αντίποδα των παραπάνω, υπάρχουν δύο αρνητικές επιπτώσεις που µπορεί να έχει αυτή η διαδικασία στο PC σας. To πρώτο είναι καθαρά αισθητικό, καθώς ανάλογα µε το case αλλά και τις επιλογές σας στα υλικά που θα χρησιµοποιήσετε, το αποτέλεσµα ενδεχοµένως να µην είναι όµορφο οπτικά, γεγογονός που σίγουρα δε θα αρέσει στους pcmagες.

Το δεύτερο, πιο πρακτικό, και ίσως περισσότερο σηµαντικό, είναι πως µε την προσθήκη φίλτρων µειώνεται κατά κάποιο ποσοστό η ροή του αέρα [αφού το φίλτρο αποτελεί εν µέρει ένα φυσικό εµπόδιο σε αυτήν]. Αυτός ακριβώς είναι και ο λόγος για τον οποίο οι χρήστες που τοποθετούν φίλτρα στο PC τους, παρατηρούν µια µικρή αύξηση της θερµοκρασίας του case τους, που δεν ξεπερνά τους 3-4°C.

Αν αντιµετωπίσετε ήδη πρόβληµα µε τις θερµοκρασίες των υποσυστηµάτων σας, τότε ίσως θα έπρεπε να αλλάξετε πρώτα τους ανεµιστήρες ή και το τροφοδοτικό σας, γιατί οποιαδήποτε αύξηση, όσο µικρή και αν είναι, θα δηµιουργήσει προβλήµατα στη λειτουργία του υπολογιστή σας.
Σίγουρα, όµως, θα διατηρήσετε το PC σας καθαρό.


ΠΗΓΗ: e-pcmag

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου