greek-informatics.blogspot.com...Kαθημερινή ενημέρωση.....................greek-informatics.blogspot.com...Kαθημερινή ενημέρωση.....................greek-informatics.blogspot.com...Kαθημερινή ενημέρωση.....................greek-informatics.blogspot.com...Kαθημερινή ενημέρωση.....................greek-informatics.blogspot.com...Kαθημερινή ενημέρωση.....................greek-informatics.blogspot.com...Kαθημερινή ενημέρωση.....................greek-informatics.blogspot.com...Kαθημερινή ενημέρωση.....................greek-informatics.blogspot.com...Kαθημερινή ενημέρωση.....................greek-informatics.blogspot.com...Kαθημερινή ενημέρωση.....................greek-informatics.blogspot.com...Kαθημερινή ενημέρωση.....................greek-informatics.blogspot.com...Kαθημερινή ενημέρωση.....................greek-informatics.blogspot.com...Kαθημερινή ενημέρωση.....................greek-informatics.blogspot.com...Kαθημερινή ενημέρωση.....................greek-informatics.blogspot.com...Kαθημερινή ενημέρωση.....................greek-informatics.blogspot.com...Kαθημερινή ενημέρωση.....................greek-informatics.blogspot.com...Kαθημερινή ενημέρωση.

Δευτέρα, 19 Απριλίου 2010

Πιο ψηλά... στις μηχανές!

Ασχοληθείτε µε το SEO του blog σας για αυξηµένη επισκεψιµότητα

Εδώ και αρκετά χρόνια στο Διαδίκτυο γίνεται πολύς λόγος σχετικά µε τον όρο Search Engine Optimization ή αλλιώς SEO, που αφορά στη βελτιστοποίηση της δοµής και του περιεχοµένου των ιστοσελίδων, µε σκοπό την όσο το δυνατόν καλύτερη κατάταξή τους στις λίστες αποτελεσµάτων των µηχανών αναζητήσεων.
Αυτόν το µήνα θα δούµε κάποιες απλές συµβουλές που µπορούν να βελτιώσουν τη θέση του blog σας στις µηχανές αναζήτησης και να αυξήσουν την επισκεψιµότητά του.

Αξίζει να σηµειωθεί ότι το Wordpress, λόγω της δοµής του, είναι µια από τις πιο φιλικές προς τις µηχανές αναζήτησης σουίτες blogging, αφού έχει δηµιουργηθεί λαµβάνοντας υπόψη και το SEO. Οι παρακάτω συµβουλές έχουν περισσότερο βοηθητικό χαρακτήρα, καθώς και χωρίς αυτές οι εγγραφές σας θα εµφανιστούν στις µηχανές αναζήτησης πολύ γρήγορα.

Βελτιστοποιήστε το blog σας

Ένα από τα πρώτα βήµατα που οφείλετε να κάνετε όταν δηµιουργείτε ένα νέο blog είναι να επιλέξετε τη µορφή των µοναδικών διευθύνσεων [permalinks] των εγγραφών σας. Εξ ορισµού, µια εγγραφή στο Wordpress έχει µια διεύθυνση της µορφής http://my-blog-url.com/?p=133, η οποία δεν είναι πολύ βοηθητική για τις µηχανές αναζήτησης. Για να επεξεργαστείτε τη µορφή των permalinks, µεταβείτε στο περιβάλλον διαχείρισης του Wordpress, κάντε κλικ στο µικρό βέλος στα δεξιά της επιλογής Settings στο µενού και επιλέξτε τη σελίδα Permalinks.

Εκεί µπορείτε να επιλέξετε µια από τις µορφές που δίνονται ως προεπιλογές ή να δηµιουργήσετε το δικό σας πρότυπο permalink. Οι καλύτερες επιλογές για το SEO είναι είτε η µορφή κατηγορία/τίτλος εγγραφής είτε απλώς ο τίτλος της εγγραφής. Για να τα χρησιµοποιήσετε, εισάγετε µια από τις παρακάτω µορφές [εικ. 1] στο σχετικό πεδίο:

/%category%/%postname%/

/%postname%/

και κάντε κλικ στο πλήκτρο Save Changes.

Αν το blog σας δεν είναι καινούργιο, µάλλον θα χρειαστεί να εγκαταστήσετε κάποιο πρόσθετο όπως το Redirection| [bit.ly/2Z640K], ώστε να βεβαιωθείτε ότι οι προηγούµενες διευθύνσεις των εγγραφών σας ανακατευθύνονται σωστά στις νέες.

Για την αναγνώριση του blog σας από τις µηχανές αναζήτησης, εξαιρετικά σηµαντικός είναι και ο τίτλος της σελίδας που εµφανίζεται στο πάνω µέρος του παραθύρου του browser σας. Η µορφή "Τίτλος Εγγραφής > Όνοµα Ιστολογίου" θεωρείται από πολλούς ειδικούς ως η ιδανική µορφή για SEO, εποµένως ανοίξτε το αρχείο header.php που βρίσκεται στη διαδροµή wp-content/themes/όνοµα-theme-που-χρησιµοποιείτε και βεβαιωθείτε ότι η γραµµή που περιέχει τον τίτλο της σελίδας είναι κάπως έτσι:

Εκτός από τον τίτλο σας, είναι πολύ σηµαντικό και το περιεχόµενο των meta tags descriptions και keywords. Το πρόσθετο HeadSpace 2 [bit.ly/10gS3] µπορεί να σας προτείνει και να συµπεριλάβει αυτόµατα σχετικές λέξεις-κλειδιά σε κάθε εγγραφή σας, χωρίς να είναι απαραίτητη η επεξεργασία του προτύπου σας [εικ. 2].

Βελτιώστε το περιεχόμενό σας

Εκτός όµως από τις παραπάνω αλλαγές, πρέπει να βελτιώνετε συνεχώς το περιεχόµενο του ιστολογίου σας ακολουθώντας κάποιους βασικούς κανόνες. Γι' αυτόν το λόγο, φροντίστε να χρησιµοποιείτε σύντοµους αλλά περιεκτικούς τίτλους για τις εγγραφές σας, χωρίς γενικολογίες, οι οποίοι θα καλούν το χρήστη να κάνει κλικ πάνω τους.

Αν έχετε γνώσεις HTML, βεβαιωθείτε ότι στην κεντρική σελίδα του theme σας το όνοµα του blog σας είναι επικεφαλίδα πρώτου επιπέδου [

], ενώ µέσα στις σελίδες των εγγραφών σας ο τίτλος της εγγραφής είναι επικεφαλίδα πρώτου επιπέδου και το όνοµα του blog είναι δεύτερου ή και τρίτου επιπέδου [

,

Επιπλέον, θα πρέπει να χρησιµοποιείτε σωστά τις εικόνες που περιλαµβάνετε στις εγγραφές σας, για λόγους SEO αλλά και για λόγους προσβασιµότητας. Μην παραλείπετε να εισάγετε σχετικό εναλλακτικό κείµενο [alternate text], το οποίο θα περιγράφει το περιεχόµενο της εικόνας βοηθώντας τόσο τις "αράχνες" των µηχανών αναζητήσεων όσο και τους χρήστες µε δυσκολία στην όραση, που χρησιµοποιούν εφαρµογές ανάγνωσης οθόνης [screen readers].

Φροντίστε, επιπλέον, να εγκαταστήσετε κάποιο πρόσθετο που εµφανίζει σχετικές εγγραφές στο κάτω µέρος της κάθε εγγραφής σας. Ένα από τα πιο δηµοφιλή plug-ins τέτοιου είδους είναι το Yet Another Related Posts Plugin [bit.ly/uN6WD] [εικ. 3].

Αλληλεπιδράστε με τους χρήστες σας

Για να αυξήσετε την επισκεψιµότητα του ιστολογίου σας, ένα από τα θέµατα που θα χρειαστεί να φροντίσετε είναι η επαρκής αλληλεπίδραση µε τους χρήστες σας. Πρέπει κάθε εγγραφή σας να δίνει στους χρήστες ερεθίσµατα για να αφήσουν κάποιο σχόλιο, ενώ καλό θα είναι να προωθήσετε τις συζητήσεις στους σχολιαστές σας µε ειδικά πρόσθετα.

Καλέστε τους σχολιαστές σας ακόµη κι όταν δεν υπάρχουν καθόλου σχόλια, αλλάζοντας το κείµενο που εµφανίζεται στους σχετικούς συνδέσµους µε επεξεργασία της συνάρτησης comments_popup_link() στο αρχείο index.php του προτύπου σας. Αντί για το κλασικό "No comments", µπορείτε να δοκιµάσετε κάτι σαν "No comments yet, share your thoughts", για να βελτιώσετε τις πιθανότητες σχολιασµού.

Εφόσον κάποιος χρήστης αφήσει σχόλιο, καλό θα ήταν να απαντούσατε στην άποψή του και να τον ευχαριστούσατε, χωρίς βέβαια να καταφύγετε σε υπερβολές. Προωθήστε τη συζήτηση µέσα από τις απαντήσεις σας και αν κάποιος από τους σχολιαστές σας επισηµάνει κάποιο λάθος ή κάποια παράλειψη στην εγγραφή σας, επεξεργαστείτε την και αναφέρετε το όνοµα του σχολιαστή σε αυτή. Επιπλέον, µπορείτε να εγκαταστήσετε κάποιο πρόσθετο, όπως το Subscribe to Comments [bit.ly/ZRmdH], για να δώσετε στους σχολιαστές σας τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τη συζήτηση που θα ακολουθήσει µέσω email.

Μην υποτιµάτε τη δύναµη των υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης: Εφόσον δεν καταφύγετε σε υπερβολές και συνεχή προβολή του blog σας, καλό είναι να µοιράζεστε συνδέσµους προς τις νέες σας εγγραφές απευθείας στο Twitter µέσω του προσθέτου Twitter Tools [bit.ly/2ZPve1] ή να συµπεριλάβετε το δηµοφιλές πλήκτρο ShareThis, ακολουθώντας τις οδηγίες που περιγράφονται στο σχετικό site [sharethis.com] [εικ. 4].

ΞΕΡΑΤΕ ΟΤΙ

Καµιά από τις παραπάνω συµβουλές δεν είναι πιο σηµαντική για το SEO από το περιεχόµενο του ιστολογίου σας. Η καλύτερη διαφήµιση για το blog σας είναι το πρωτότυπο, στοχευµένο περιεχόµενο χωρίς ορθογραφικά λάθη και υπερβολές.


ΠΗΓΗ: pc magazine

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου